Out of Home Bus oglašavanje kroz istoriju

Prva reklama na spoljašnjosti vozila postavljena je daleke 1850. godine. Reklamni panel na tramvaju na konjsku vuču za robnu kuću “Lord & Taylor”.

Prevoz ljudi ima dugu i bogatu tradiciju. Kako se razvijala industrija i nauka, tako su se razvijala i vozila za prevoz putnika, a samim tim se transformisao prostor unutar i van vozila koji je mogao biti iskorišten u reklamne svrhe. 

 Ljudi danas provode 70 posto svog vremena na otvorenom, tako da Out Of Home oglašavanje predstavlja odličan način kako da vaša marketinška poruka stigne do velikog broja ljudi, i to u zanimljivom, upečatljivom formatu.

Rani početak 

Prvi bilbord zabilježen je u starom Egiptu, a pretpostavlja se da su se prvi printani reklamni posteri pojavili upravo sa pojavom štampe, te su kasnije postajali sve popularniji način vanjskog oglašavanja gdje su se postavljali na mjesta gdje se kretao veći broj ljudi.

Početak i uspon “Transit Advertising-a”

Prvi zabilježeni plakat u Americi, a  koji je postavljen na vanjsku stranu vozila datira iz 1850. godine. Naime, radi se o panelu koji je je bio pričvršćen za ulično vozilo za prevoz putnika,odnosno tramvaj na konjsku vuču, a reklamirao je njujoršku robnu kuću “Lord & Taylor”. Podaci govore da su reklamni operateri bili  tadašnji kondukteri vozila koji su ugovarali ovu vrstu reklame.

Još jedan od začetnika tranzitnog oglašavanja bio je William J. Carleton, kondukter na liniji Treće avenije u Njujorku, koji je u svom vozilu lijepio reklamne znakove, pa se ovo smatra prvim početkom prodaje prostora vozila u reklamne svrhe.

1883.godine, gospodin Rosenfield koji je uvidio prednosti ovakvog vida reklamiranja, osnovao je reklamnu agenciju “Manahttan Railway Advertising Company”. Kompanija je bila izuzetno uspješna, te su u periodu od petnaest godina uspjeli prodati prostor vrijedan dva miliona dolara.

1889. godine osnovana je agencija “Carleton & Kissam”, koja je uspjela da se ugovori o reklamiranju prebace od tadašnjeg lokalnog na nacionalni nivo.

Novi razvoj

Pojava elekričnih automobila,donosi revoluciju u prevozu putnika, te tako počinje i nova era  razvoja reklamiranja, koja donosi tada modernizovana tramvaje koji su bili prostraniji i sa udobnijim sjedalima , kao i većim mogućnostima za postavljanje interesantnijih reklamnih formata. 

Moderno BUS oglašavanje

Pojavom prvih  autobusa početkom dvadesetog vijeka, koji su bili u mogućnosti primiti mnogo veći broj putnika nego dotadašnja vozila, dolazi i kreativno i upečatljivo predstavljanje marketinške poruke.

Kasnije, sa pojavom vinila koji se pokazao kao najbolji i najodrživiji materijal za oblijepljivanje reklame, počinje ono što danas nazivamo moderno BUS oglašavanje. 

Kreativnost u izradi ove vrste reklame nema granica i sve zavisi od toga na koji način želite predstaviti svoj proizvod ili uslugu. Busevi kao pokretni dio urbanih sredina, privlače mnogo pažnje i u svakom su smislu rame uz rame sa modernim oglašavanjem.

Digitalizacija BUS oglašavanja

Put razvoja BUS oglašavanja interesantan je i dinamičan. Kao i naša Info Media Group kompanija koja je krenula sa printanim plakatima u gradskom prevozu, preko backlight plakata, tako danas sa ponosom možemo istaknuti da smo u fazi digitalizacije untrašnjeg prostora vozila gradskog prevoza. Ova usluga ne samo da će našim klijentima donijeti mogućnost da na dinamičniji način prenesu svoju marketinšku poruku, već je to i javna usluga koja će putnike obavještavati o korisnim informacijama, te im na taj način olakšavati svakodnevni život.

Do prve polovine 2024. godine planiramo digitalizovati i spoljašnjost vozila, te na taj način zaokružiti jedno novo poglavlje u razvoju naše kompanije kao vodećeg BUS Advertising lidera u regionu.